contact Inloggen

Vacature bekijkenLEERKRACHT MIDDEN- BOVENBOUW - DE KLIMOP

PROVINCIE: Noord Holland
PLAATS: Amsterdam
VACATURE BIJ: Innoord
LOCATIE: De Klimop
AANTAL FTE: 1,0

GUNNINGSCRITERIA

Het gewenste uren aantal: 40
De gewenste graad: Niet van toepassing
Ervaring met de doelgroep: Ja
Woonachtig binnen de gewenste straal: 125km
Minimale aantal jaren leservaring: 1
Ervaring met klas: niet-van-belang
Beschikbaar op de gewenste startdatum: 06-09-2017
De geloofsovertuiging: niet van belang

ONDERWIJSTYPE

Primair onderwijs

OMSCHRIJVING SCHOOL

De school:

De Klimop is een openbare basisschool gelegen in de Bloemenbuurt. Zo’n 200 leerlingen gaan dagelijks naar de Klimop en de bijbehorende voorschool. Er werken  20 leerkrachten op De Klimop.

Karakter van de school:

We vinden het op De Klimop belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media (tablets, digiborden en touchscreens) spelen een belangrijke rol in de ondersteuning bij het lesprogramma.

OMSCHRIJVING FUNCTIE

Klimop

Obs de Klimop in Amsterdam-Noord heeft per direct een vacature voor een ambitieuze en ondernemende 

leerkracht voor groep 7 (0,6 FTE)

leerkracht voor midden- bovenbouw (1,0 FTE).

Wij zoeken een leerkracht die:

- op termijn kan/wil doorgroeien naar de bovenbouw;
- een visie op onderwijs heeft die aansluit bij de visie van De Klimop;
- gewend is aan het maken van en werken met groepsplannen;
- zijn/haar klassenmanagement kan vormgeven conform het klassenmanagement op De Klimop. Componenten daarin zijn: Zelfstandig werken, het adi-model, groepsplannen en de Vreedzame School;
- Engels kan geven in de midden- en bovenbouw;
- affiniteit heeft met het muziekonderwijs zoals dat op De Klimop gegeven wordt, zowel zang als het bespelen van instrumenten;
- zichzelf als een professional ziet in communicatie en handelen;
- een teamspeler is;
- ICT-vaardigheden heeft die het lesgeven m.b.v. tablets, digiborden, touchscreens en computers mogelijk maken;
- zich kan vinden in het beleid van De Klimop t.a.v. gezond gedrag in combinatie met o.a. het continurooster.

Voor meer informatie bezoek onze website: www.deklimopamsterdam.nl of neem contact op met de directeur van de school: Paul van Hattem  06 51712178

Reacties s.v.p., uiterlijk vrijdag 15 september, mailen naar: directie.klimop@innoord.nl o.v.v. Docentenmarktplaats.

Niet solliciteren indien de reactietermijn is verstreken! Uitsluitend reageren als u voldoet aan bovengenoemd functieprofiel!

(Indien er een link is bijgevoegd en deze niet werkend is, dan is de vacature reeds vervuld).op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures? Schrijf je in voor de e-mailalert