contact Inloggen

Vacature bekijkenDIRECTEUR - ORANJE NASSAUSCHOOL

PROVINCIE: Zuid Holland
PLAATS: Den Haag
VACATURE BIJ: SCOH
LOCATIE: De Oranje Nassauschool
AANTAL FTE: 1,0

GUNNINGSCRITERIA

Het gewenste uren aantal: 40
De gewenste graad: Niet van toepassing
Ervaring met de doelgroep: Ja
Woonachtig binnen de gewenste straal: 125km
Minimale aantal jaren leservaring: 1
Ervaring met klas: niet-van-belang
Beschikbaar op de gewenste startdatum: 01-01-2018
De geloofsovertuiging: protestants christelijk

ONDERWIJSTYPE

Primair onderwijs

OMSCHRIJVING SCHOOL

BEDRIJFSINFORMATIE
De Oranje Nassauschool is een basisschool met een peuterspeelzaal in de wijk Benoordenhout in Den Haag. Relatief veel bewoners van de wijk behoren tot de sociale en financiële bovenlaag. De wijk kenmerkt zich door veel groenvoorzieningen, zoals het Haagse Bos, Park Clingendael en het park achter de flat ‘Arendsdorp’. Veel woningen zijn royaal gebouwd en beschikken vaak over een voor en/of achtertuin. Hoogbouw komt vrijwel niet voor. Kinderen zijn voornamelijk afkomstig uit Benoordenhout, maar ook uit de Archipelbuurt, het Bezuidenhout en in enkele gevallen uit Wassenaar, Voorburg, Leidschendam en het centrum. De thuissituatie is voor veel kinderen stimulerend. Er is een hoge uitstroom naar het havo/vwo met een laag percentage uitstroom naar het beroepsonderwijs. Overigens is er een trend zichtbaar naar een meer gemêleerde samenstelling van de school door een stijgende aanmelding van leerlingen uit Oost-Europa.
 
De school telt zo’n 250 leerlingen verdeeld over 12 groepen met parallelgroepen voor groep 1/2, 4 en 6. Peuterspeelzaal Het Onschooltje biedt opvang aan zo’n 15 peuters. De laatste jaren is het leerlingaantal stabiel gebleven. De school heeft een goede naam in de wijk.
 
Voor meer informatie over de school verwijzen wij naar de website: www.onsdh.nl 
 
De Oranje Nassauschool is onderdeel van SCOH. Samen vormen 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal (basis)onderwijs, 22 peuterspeelzalen en één school voor praktijkonderwijs de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. Een moderne en betrokken onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. Onder het bestuur vallen ook een stafbureau en een servicebureau. Zij ondersteunen het bestuur, de scholen en peuterspeelzalen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. SCOH biedt nieuwe directieleden goede begeleidingsmogelijkheden aan.
 
Voor meer informatie over SCOH  verwijzen wij naar de website: www.scoh.nl.

OMSCHRIJVING FUNCTIE

DIRECTEUR ORANJE NASSAUSCHOOL TE DEN HAAG (1,0 FTE)
Directeur Oranje Nassauschool te Den Haag (1,0 fte)
 
DE FUNCTIE IN HET KORT
Als directeur bent u het gezicht van de school en communiceert u makkelijk en vaardig met alle in- en externe partijen. U heeft een vernieuwende kijk op het onderwijs en bouwt samen met het team verder aan de ontwikkeling om deze school op de kaart te zetten als een moderne, professionele school met toekomstgericht onderwijs.  Op een coachende manier geeft u leiding aan het team, geeft kaders en grenzen aan en pakt door op momenten dat het nodig is. Op bovenschools niveau draagt u op een constructieve wijze bij aan de beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken en bent u een sparringpartner voor collega’s en het bestuur.
 
INGANGSDATUM
1 januari 2018 of zoveel eerder als mogelijk is.
  
COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN
HBO/WO werk- en denkniveau;
Beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding die voldoet aan de vereisten voor registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs;
Past binnen de identiteit van SCOH en werkt vanuit de vier kernwaarden: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.
 
WAT VRAGEN WIJ
Onze ideale directeur:
- is bereid en in staat met enthousiasme en daadkracht leiding te geven aan de school;
- is in staat om vanuit een onderwijskundige visie en op inspirerende en verbindende wijze de voorgenomen onderwijskundige ontwikkelingen voort te zetten en te borgen;
- zet zijn of haar leidinggevende ervaring in om het team te coachen en begeleiden in het versterken van de professionele cultuur;
- kan vanuit onderwijskundig leiderschap de zorgstructuur en de kwaliteitscyclus verder ontwikkelen enborgen;
- staat sterk in zijn of haar schoenen, heeft visie en draagt deze schoolvisie effectief uit en zet het om in zichtbare acties;
- is reflectief, zichtbaar en communicatief vaardig. Hij of zij gaat op proactieve, positieve en professionele wijze in gesprek met ouders, teamleden en kinderen;
- heeft ondernemerschap en is in bezit van PR- en marketingvaardigheden;
- is bereid om met De Oranje Nassauschool uitwerking te geven aan de prioriteiten van het Strategisch Plan 2015-2018 van SCOH.
 
SCHAAL
DB cao-PO
 
WAT BIEDEN WIJ?
Een boeiende en uitdagende baan, gewaardeerd in salarisschaal DB.
Een team met ervaren en enthousiaste medewerkers.
Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
 
Solliciteren kan onder vermelding van docentenmarktplaats via de schoolwebsite. 

De voorselectiegesprekken zijn gepland op 25 en 26 september, de gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op 4 en 11 oktober. Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via info@scolix.nl of 020- 737 00 61

Niet solliciteren indien de reactietermijn is verstreken! Uitsluitend reageren als u voldoet aan bovengenoemd functieprofiel!

(Indien er een link is bijgevoegd en deze niet werkend is, dan is de vacature reeds vervuld).op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures? Schrijf je in voor de e-mailalert