contact Inloggen

Vacature bekijkenDIRECTEUR - SBO DE PRINSENHOF

PROVINCIE: Zuid Holland
PLAATS: Den Haag
VACATURE BIJ: SCOH
LOCATIE: De Prinsenhof
AANTAL FTE: 1,0

GUNNINGSCRITERIA

Het gewenste uren aantal: 40
De gewenste graad: Niet van toepassing
Ervaring met de doelgroep: Ja
Woonachtig binnen de gewenste straal: 125km
Minimale aantal jaren leservaring: 1
Ervaring met klas: niet-van-belang
Beschikbaar op de gewenste startdatum: 01-01-2018
De geloofsovertuiging: protestants christelijk

ONDERWIJSTYPE

Speciaal onderwijs

OMSCHRIJVING SCHOOL

BEDRIJFSINFORMATIE
De Prinsenhof is een protestants-christelijke school voor speciaal basisonderwijs met een regiofunctie. De school was tot voor kort gevestigd in de gemeente Zoetermeer. De Prinsenhof is gevestigd in een VINEX-locatie in Pijnacker in een MFA met veel verschillende partners. Dit jaar verlaat de laatste leerling uit Zoetermeer de school. SBO De Prinsenhof is de enige school van SCOH die onder het Samenwerkingsverband PPO Delflanden valt. Het is een relatief kleine school met een team van 18 leerkrachten.In 2012 is gestart met 157 leerlingen, nu is het leerlingaantal gedaald naar 97 leerlingen. Na de zomervakantie zijn er negen groepen gepland. Naar verwachting zal dat op termijn weer teruggaan naar acht groepen. Gezien de recente groei van nieuwe bewoners in de wijk, wordt verwacht dat het leerlingenaantal van de school zal stijgen.
 
Voor meer informatie over de school verwijzen wij naar de website: http://www.nldata.nl/prinsenhof
 
SBO De Prinsenhof is onderdeel van SCOH. Samen vormen 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal (basis)onderwijs, 22 peuterspeelzalen en één school voor praktijkonderwijs de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. Een moderne en betrokken onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. Onder het bestuur vallen ook een stafbureau en een servicebureau. Zij ondersteunen het bestuur, de scholen en peuterspeelzalen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. SCOH biedt nieuwe directieleden goede begeleidingsmogelijkheden aan.
 
Voor meer informatie over SCOH  verwijzen wij naar de website: www.scoh.nl 

OMSCHRIJVING FUNCTIE

DIRECTEUR SBO DE PRINSENHOF TE DEN HAAG (1,0 FTE)
Directeur SBO De Prinsenhof te Den Haag (1,0 fte)
 
DE FUNCTIE IN HET KORT
Als directeur weet u teamleden te enthousiasmeren en te inspireren om samen het beste onderwijs te verzorgen aan alle kinderen met als motto: ‘elke dag beter’. Dit doet u door samen met het team een nieuwe toekomst-bestendige visie op het onderwijs te formuleren, te implementeren en te borgen in de dagelijkse gang van zaken. Door de regiofunctie van de school onderhoudt u bestaande contacten en legt u nieuwe contacten. Op bovenschools niveau draagt u op een constructieve wijze bij aan de beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken en bent u een sparringpartner voor collega’s en het bestuur.
 
INGANGSDATUM
1 januari 2018 of zoveel eerder als mogelijk is.
  
COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN
HBO/WO werk- en denkniveau;
Beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding die voldoet aan de vereisten voor registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs;
Past binnen de identiteit van SCOH en werkt vanuit de vier kernwaarden: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.
 
WAT VRAGEN WIJ
Onze ideale directeur:
- is bereid en in staat met enthousiasme en daadkracht leiding te geven aan de school;
- is in staat om samen met het team een onderwijskundige visie (stip op de horizon)te ontwikkelen, in te voeren en te borgen;
- zet zijn of haar leidinggevende kwaliteiten in om het team te coachen en begeleiden in het versterken van de professionele cultuur;
- kan vanuit onderwijskundig leiderschap de zorgstructuur en de kwaliteitscyclus verder ontwikkelen enborgen;
- staat sterk in zijn of haar schoenen, heeft visie en draagt deze schoolvisie effectief uit en zet het om in zichtbare acties;
- is reflectief, zichtbaar en communicatief vaardig. Hij of zij gaat op proactieve, positieve en professionele wijze in gesprek met ouders, teamleden en kinderen;
- is bereid om met SBO De Prinsenhof uitwerking te geven aan de prioriteiten van het Strategisch Plan 2015-2018 van SCOH.
 
SCHAAL
DB cao-PO.
 
WAT BIEDEN WIJ?
- Een boeiende en uitdagende baan, gewaardeerd in salarisschaal DB;
- Een fris team met enthousiaste medewerkers;
- Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.                                                    
 
Solliciteren kan onder vermelding van docentenmarktplaats via de schoolwebsite

De voorselectiegesprekken zijn gepland op 25 en 26 september, de gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op 5 en 10 oktober. Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via info@scolix.nl  
of 020- 737 00 61

Niet solliciteren indien de reactietermijn is verstreken! Uitsluitend reageren als u voldoet aan bovengenoemd functieprofiel!

(Indien er een link is bijgevoegd en deze niet werkend is, dan is de vacature reeds vervuld).op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures? Schrijf je in voor de e-mailalert