contact Inloggen

Vacature bekijkenERVAREN DIRECTEUR - DE MARGRIETSCHOOL

PROVINCIE: Utrecht
PLAATS: Woerden
VACATURE BIJ: Primair
LOCATIE: De Margrietschool
AANTAL FTE: 0,8-1,0

GUNNINGSCRITERIA

Het gewenste uren aantal: 36
De gewenste graad: Niet van toepassing
Ervaring met de doelgroep: Ja
Woonachtig binnen de gewenste straal: 125km
Minimale aantal jaren leservaring: 1
Ervaring met klas: niet-van-belang
Beschikbaar op de gewenste startdatum: 01-01-2018
De geloofsovertuiging: protestants christelijk

ONDERWIJSTYPE

Primair onderwijs

OMSCHRIJVING SCHOOL

De Margrietschool staat in de wijk Snel en Polanen in Woerden. Momenteel bezoeken zo’n 450 kinderen de school en maken we gebruik van 3 gebouwen op loopafstand van elkaar. Het team bestaat uit ongeveer 36 collega’s. Ons doel is een kwalitatief goede christelijke basisschool te zijn waar kinderen met plezier naartoe gaan. De missie van de school luidt: ‘Samen Groeien en Bloeien’. De school werkt vanuit passie voor het kind dat groeit en zich steeds verder ontwikkelt. De Margrietschool maakt samen met 12 andere basisscholen onderdeel uit van Stichting ProtestantsChristelijk Onderwijs Groene Hart.

OMSCHRIJVING FUNCTIE

Met ingang van 1 januari 2018 zijn wij voor de Margrietschool in Woerden op zoek naar een:
ERVAREN DIRECTEUR
(0.8-1.0 fte)

Wij zoeken een directeur die:
● Een protestants christelijke levensovertuiging heeft en gemotiveerd kiest voor het christelijk onderwijs.
● Verbindend is, zowel binnen de school als naar buiten toe (ouders, IKC (Integraal KindCentrum) en de wijk).
● Inspireert, een frisse kijk op zaken heeft en nieuwe ideeën meebrengt.
● Ambitieus is en de school onderwijsinhoudelijk van goed naar beter kan brengen.
● De talenten van de teamleden kent en hier ruimte voor geeft.
● Actief participeert in het directieoverleg en naast het schoolbelang ook oog heeft voor het belang van de stichting.

Wij bieden:
● Een schoolteam dat gericht is op hoge kwaliteit en waar leraren actief een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling onder andere middels professionele leergemeenschappen.
● Een werkomgeving die dynamisch is en waar ontwikkeling en vernieuwing heel gewoon is.
● Een school waar vanuit de principes van PBS (Positive Behavior Support) wordt gewerkt.
● Een school die werkt aan 21-ste eeuwse educatie, bezig is met het optimaliseren van het taalonderwijs en waar het verder vormgeven van het IKC een speerpunt is.
● Een organisatie waar bestuur en directeuren op professionele wijze met elkaar samenwerken.
● Inschaling in salarisschaal DC

Informatie
Bij deze profielschets vindt u een uitgebreid functieprofiel van de functie van directeur. Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Harry de Vink (voorzitter college van
bestuur): 0348-432334/ 06-25008889.


Procedure
U kunt solliciteren tot en met 25 september a.s om 12 uur. Graag ontvangen wij uw cv met motivatiebrief per e-mail: info@spco.nl o.v.v. Docentenmarktplaats.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 4 oktober vanaf 14:00 uur. De tweede gespreksronde vindt plaats op 11 oktober vanaf 18:30 uur. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Sluitingstermijn 19 september. Gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 22 september.   

Niet solliciteren indien de reactietermijn is verstreken! Uitsluitend reageren als u voldoet aan bovengenoemd functieprofiel!

(Indien er een link is bijgevoegd en deze niet werkend is, dan is de vacature reeds vervuld).


op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures? Schrijf je in voor de e-mailalert