Organisatie Werken bij Sportdocent

Werken bij Sportdocent

Sportdocent is een initiatief van Nationaal Bureau Sport Stimulering, dat opereert vanuit een tweeledig doel: het stimuleren en professionaliseren van sport. Om dit te bereiken werken we met enthousiaste sportprofessionals (o.a. ALO, Sportkunde, CIOS en Sport & Bewegen) aan innoverende programma’s.

 

De focus van onze expertise ligt op de ontwikkeling van kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud. Dit komt voort uit de gedachte dat een positieve sportervaring op jonge leeftijd de kans vergroot dat iemand op latere leeftijd blijft sporten en bewegen. Door kinderen enthousiast te maken voor sport creëren we zodoende een gezondere samenleving op de korte én lange termijn.

 

Vanuit Sportdocent Onderwijs geven gymdocenten (in dienst van Sportdocent) op structurele en invalbasis gymles in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De grootste groep collega’s is actief in het primair onderwijs, waar onze gymdocenten onder andere via de werkdrukgelden door basisscholen worden ingezet als lastenverlichting voor groepsleerkrachten. Ook ontzorgen we scholen op het gebied van sportieve activiteiten, zoals de Koningsspelen, Pietengym, schoolkampen en sportdagen, en werven en selecteren we in opdracht van scholen geschikte kandidaten voor de invulling van een functie binnen het bewegingsonderwijs.

 

De discussie over de werkdruk binnen het primair onderwijs zorgt ervoor dat onze sportdocenten steeds vaker een andere rol gaan spelen. Zo zijn steeds meer van onze collega’s actief bij de organisatie van speciale activiteiten binnen het onderwijs. Onze mensen worden vanuit de back office ondersteund bij deze rol door middel van opleiding, begeleiding en door het faciliteren van draaiboeken voor evenementen

OnderwijsCV maken

CV maken

Stel een vraag
Stel een vraag
Terug

    Terug

    Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie over vacatures of sollicitatieprocedures. Voor alle vragen omtrent deze twee onderwerpen verzoeken wij u vriendelijk de desbetreffende organisatie te berichten.

    Wij nemen vragen over bovenstaande onderwerpen niet in behandeling en zullen hierop geen reactie geven.

    Bekijk veelgestelde vragen