Docent Lichamelijke opvoeding

Maarssen (0,6-0,76 fte/uur)

Direct solliciteren op deze vacature?
Logo Niftarlake College

Vacature informatie

Startdatum: Per direct

Reageren tot: 05-04-2023

Aantal fte/uur: 0,6-0,76

Type onderwijs: Voortgezet onderwijs

Omschrijving organisatie

Wij zijn een Christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum). Naast klassikaal (gedifferentieerd) onderwijs kiezen we voor onderwijsvormen die meer ruimte bieden om de leerling te zien. In de Mavo gaan we starten met het vak T&T (Technologie & Toepassing) en dragen we het predicaat Bèta Challenge. We bieden het vak Onderzoek en Ontwerpen aan in havo en vwo en dragen het predicaat Technasium. Ook bieden we het vak Cultuur en Communicatie aan en zoeken we naar allerlei manieren om ruimte te geven aan de ontwikkeling van de leerling. Dit zien we bijvoorbeeld terug in onze talentnight, de avond van de poëzie en het Model European Parlement. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken bij de school en vormen samen het Niftarlake.

Functieomschrijving

Wij nodigen u alleen uit te solliciteren als u voldoet aan het gevraagde functieprofiel. Andere sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen.

Vacature docent Lichamelijke Opvoeding Sluitingsdatum 12 maart 2023

Met ingang van

 • z.s.m. en in overleg

Soort vacature / fte 0,6 – 0,76 fte

Dienstverband Vervanging

Omschrijving

In verband met ziekteverlof zijn we op zoek naar een docent Lichamelijke Opvoeding. Het gaat om een vervangingsfunctie tot aan de zomervakantie.

Er is een aanzienlijke kans op een aanstelling met reguliere uren in het volgende schooljaar.

De vacature bestaat uit max. 19 lesuren (van 40 minuten) uit verschillende jaarlagen en opleidingen: onderbouw en bovenbouw van de mavo, havo en

 • atheneum. Daarnaast geef je ca. 3 sportflexuren (van 40 minuten). We
 • zoeken een bevlogen docent die in staat is om aan alle jaarlagen en
 • opleidingen les te geven. Het is mogelijk om op een deel van de genoemde
 • uren te reageren.
 • De sectie Lichamelijk Opvoeding op het Niftarlake College bestaat uit acht
 • enthousiaste, veelal jonge docenten. De sectie Lichamelijke Opvoeding
 • hecht waarde aan kwaliteit en leggen ‘de lat’ daarom hoog. Van de
 • kandidaat verwachten wij dat hij/zij samen met ons, de sporten en
 • onderdelen die duidelijk staan omschreven in ons vakwerkplan,
 • gestructureerd aan kan leren.

Je bent in het bezit van een bevoegdheid, of in de laatste fase van je studie.

Inschaling

Afhankelijk van de bevoegdheid, ervaring en het vorige salaris is waardering van deze functie in schaal LB of LC mogelijk.

Werken bij het Niftarlake College Wil je werken bij het Niftarlake College? Dan kom je terecht op een school

 • die in beweging is. Onze school met ongeveer 1650 leerlingen biedt
 • klassikaal onderwijs, maar we hebben daarnaast verschillende vormen van
 • vernieuwend onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve
 • werkplaats voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen (in het kader van
 • ons Technasium). In de mavo krijgen onze leerlingen te maken met het
 • Bèta Challenge programma. Daarnaast bieden we in leerjaar 1 en 2 in de
 • mavo/havo brugklas extra vakken aan zoals sport, kunst, ondernemen en
 • andere meer projectmatige onderwijsvormen. Alle leerlingen van het
 • Niftarlake werken met een device (iPad) o.a. ter ondersteuning van
 • differentiatie in de lessen.
 • Aan het Niftarlake College zijn ongeveer 170 medewerkers verbonden. Het
 • onderwijzend personeel bestaat uit circa 140 docenten, het ondersteunend
 • personeel uit circa 24 personen en de directie telt 6 personen. We zijn een
 • aspirant opleidingsschool waardoor er een hechte samenwerking is met de
 • Hogeschool van Utrecht en de Universiteit Utrecht. Gemiddeld zijn er
 • daarom 30 studenten aan onze school verbonden. Dit zorgt voor een
 • bruisende sfeer.
 • Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en
 • een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers
 • gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten
 • op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is
 • er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie, die ervoor zorgen dat de start
 • en inductie op het Niftarlake College zo soepel mogelijk verloopt. Er is nauw
 • contact met je teamleden en leidinggevende.
 • Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en
 • verantwoordelijkheden voor docenten. Het Niftarlake College werkt met een
 • vrij taakbeleid waarbij in overleg afgesproken wordt welke taken uitgevoerd
 • worden. Je krijgt in een onderwijsteam veel zeggenschap over de invulling
 • van het onderwijs in de desbetreffende afdeling.

Kernwaarden

Verbindend – Ondernemend – Verantwoordelijk – Positief ‘Laten zien wie je bent’ komt voor een Niftarlaker, als leerling en

 • medewerker, tot uiting in onze kernwaarden verbindend, ondernemend,
 • verantwoordelijk en positief zijn. Als leerling en medewerker sta je in
 • verbinding met elkaar: we doen het samen. Bovendien hebben we de blik
 • naar buiten: we voelen ons verbonden met de wereld en we nemen samen
 • verantwoordelijkheid voor die wereld. Een Niftarlaker is ondernemend:
 • leerlingen en medewerkers nemen graag initiatief en krijgen hier ook ruimte
 • voor. Ondernemend zijn wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Met het
 • nemen van initiatief toont een Niftarlaker ook verantwoordelijkheid, niet
 • alleen voor de taak, maar ook voor zichzelf en voor de omgeving.
 • Niftarlakers zijn daadkrachtig en ieder is aanspreekbaar op zijn werk. We
 • werken daarbij vanuit een positieve grondhouding en daarbij geven we ook
 • grenzen aan.

Missie “Het Niftarlake College bereidt leerlingen optimaal voor zodat zij hun eigen

 • weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en
 • morgen.”
 • Een Niftarlaker verlaat de school met een rugzak vol met competenties die
 • horen bij het gevolgde onderwijsniveau, en hij heeft zich verder ontwikkeld
 • tot een verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief mens.

Schooldoelen

In het schoolplan van het Niftarlake College hebben wij ons ten doel gesteld om te laten zien wie wij willen zijn: een school, die leerlingen optimaal

 • voorbereidt, zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende
 • samenleving van vandaag en morgen.

De schooldoelen zijn o.a.:

 • Talentontwikkeling faciliteren van leerlingen, initiatieven
 • ondersteunen en oog hebben voor hun behoeftes.
 • Zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat.
 • De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld.

Delen via WhatsApp

Je solliciteert op Niftarlake College - Docent Lichamelijke opvoeding

Persoonlijke gegevens

OnderwijsCV maken

CV maken

Stel een vraag
Stel een vraag
Terug

  Terug

  Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie over vacatures of sollicitatieprocedures. Voor alle vragen omtrent deze twee onderwerpen verzoeken wij u vriendelijk de desbetreffende organisatie te berichten.

  Wij nemen vragen over bovenstaande onderwerpen niet in behandeling en zullen hierop geen reactie geven.

  Bekijk veelgestelde vragen