WereldKidz Sterrenbos zoekt een ervaren leraar

Zeist (0,8-1,0 fte/uur)

Direct solliciteren op deze vacature?
Logo WereldKidz

Vacature informatie

Startdatum: Per direct

Reageren tot: 12-03-2024

Aantal fte/uur: 0,8-1,0

Type onderwijs: Primair onderwijs

Omschrijving organisatie

WereldKidz omvat 29 basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Met in totaal ruim 5200 leerlingen en circa 730 medewerkers is WereldKidz een intensief samenwerkende onderwijsorganisatie met een herkenbare visie. De organisatie heeft een gezonde bedrijfsvoering, die stevig is geworteld in de omgeving, met een grote diversiteit aan onderwijsconcepten en leerlingpopulaties.

De scholen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist bieden jonge mensen op weg naar volwassenheid een optimale basis voor de toekomst. WereldKidz-scholen zijn plekken waar nieuwsgierigheid aangewakkerd wordt en kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Kinderen hebben deze vaardigheden in hun latere leven nodig, in het vervolgonderwijs en voor hun verdere sociale en emotionele ontwikkeling. Zo kunnen zij volwaardig aan onze samenleving deelnemen.

Functieomschrijving

Wij nodigen u alleen uit te solliciteren als u voldoet aan het gevraagde functieprofiel. Andere sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen.

Over de school: Wereldkidz Sterrenbos

Het Sterrenbos is een nieuwe school die in augustus 2018 van start is gegaan. Dit schooljaar hebben wij twee kleuterklassen, klas 1/2, klas 3/4 en klas 5/6.

Het Sterrenbos is onderdeel van Wereldkidz en werkt vanuit een eigen identeit en een vrijeschool onderwijsvisie en is één van de 6 scholen in het cluster BOUH. In ons cluster vinden we het werken in onderwijsteams erg belangrijk. Binnen de onderwijsteams zijn de collega’s gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen.

Vrijeschoolonderwijs wil de gehele mens aanspreken, met hoofd, hart en handen. Naast dat we de kinderen op een enthousiaste, bewegende manier willen leren schrijven, lezen en rekenen, hechten we ook veel waarde aan de creaeve vakken zoals muziek, schilderen en handwerken. Zo kunnen kinderen uitgroeien tot evenwichge mensen, die zelf richng en betekenis aan hun leven kunnen geven.

Voor meer informae over onze school verwijzen we je naar onze website: Wereldkidz Sterrenbos We zijn op zoek naar

We zijn op zoek naar een leraar die vier tot vijf dagen klas 1-2 (groep 3,4) kan begeleiden. We zijn een jong en lerend team en zoeken een (ervaren) leerkracht die nieuwsgierig is naar en het vrije school onderwijs wil leren kennen.

Bij goed funconeren is er zicht op een vaste benoeming binnen WereldKidz.

Voel jij je aangesproken en heb je

 • Heb je een opleiding aan de PABO, voorkeur Vrijeschool Pabo (voorheen Hogeschool Helicon).
 • Kwaliteiten om een nieuwe school met een krachge leeromgeving neer te zeen;
 • Enthousiasme voor het vrijeschoolonderwijs en onze organisae;
 • Daadkracht en kun je goed samenwerken;
 • Affiniteit met buitenonderwijs en creaeve vakken.

Kun je…

 • Kinderen begeleiden en leiden; sturen en volgen; verzoenen en confronteren; bemoedigen en corrigeren?
 • De sociaal emoonele ontwikkeling van kinderen bevorderen en volgen?
 • Een krachge en veilige leeromgeving vormgeven in de klas; adequaat instruce geven, rekening
 • houdend met verschillende onderwijsbehoeen van kinderen, binnen een combinaeklas?
 • Tradie en vernieuwing combineren en hier een open dialoog over voeren?
 • Reflecteren op de eigen ontwikkeling, in samenspel met de kinderen, de ouders, het team en de
 • organisae?
 • Professioneel samenwerken en communiceren met collega’s, ouders en andere betrokkenen?

Naast het bovenstaande verwachten we dat je in staat bent de klassenadministrae op een professionele wijze bij te houden. We maken gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem, ParnaSsys.


Delen via WhatsApp

Je solliciteert op WereldKidz - WereldKidz Sterrenbos zoekt een ervaren leraar

Persoonlijke gegevens

OnderwijsCV maken

CV maken

Stel een vraag
Stel een vraag
Terug

  Terug

  Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie over vacatures of sollicitatieprocedures. Voor alle vragen omtrent deze twee onderwerpen verzoeken wij u vriendelijk de desbetreffende organisatie te berichten.

  Wij nemen vragen over bovenstaande onderwerpen niet in behandeling en zullen hierop geen reactie geven.

  Bekijk veelgestelde vragen