Docent Engels Tweedegraads

Rotterdam (1.0 fte/uur)

Direct solliciteren op deze vacature?
Logo Avicenna College

Vacature informatie

Startdatum: Per direct

Reageren tot: 09-12-2021

Aantal fte/uur: 1.0

Type onderwijs: Voortgezet onderwijs

Omschrijving organisatie

Het Avicenna College is een brede Islamitische scholengemeenschap voor VMBO, HAVO en VWO en voorziet duidelijk in een behoefte in een multiculturele samenleving in de grootstedelijke context van regio Rijnmond. In 2013 startte de school met 550 leerlingen, dit schooljaar zijn er ruim 900 en in het volgend schooljaar groeit de school volgens de prognoses boven de 1000 leerlingen. De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR). De leerlingen en de optimale ontplooiing van zijn maatschappelijke en intellectuele vaardigheden en verantwoordelijkheidsbesef staan centraal in een Islamitische opvoedingscontext. Er is hard gewerkt aan de vormgeving van een Islamitische identiteit volgens “de middenweg”. De governancestructuur is gevormd op de voor het Nederlandse onderwijs geëigende vorm: met een raad van toezicht en een eenhoofdig bestuur, een jaarlijks te actualiseren meerjarenbeleidsplan, dat het uitgangspunt vormt voor de schoolplannen en -begrotingen. Het bestuur-/directieoverleg ontwikkelt zich tot het strategisch beleidsorgaan van de school. De school voldoet aan alle eisen van de Inspectie en biedt leerlingen onderwijs en brede vormingsmogelijkheden.

Functieomschrijving

Wij nodigen u alleen uit te solliciteren als u voldoet aan het gevraagde functieprofiel. Andere sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen.

Docent Engels tweede graads in Rotterdam


Delen via WhatsApp

Je solliciteert op Avicenna College - Docent Engels Tweedegraads

Persoonlijke gegevens

OnderwijsCV maken

CV maken