Docent Natuurkunde

Hilversum (0.6 fte/uur)

Direct solliciteren op deze vacature?
Logo A. Roland Holst College

Vacature informatie

Startdatum: 31-10-2021

Reageren tot: 30-09-2021

Aantal fte/uur: 0.6

Type onderwijs: Voortgezet onderwijs

Omschrijving organisatie

Het A. Roland Holst College is een middelgrote, algemeen bijzondere school voor mavo, havo, QUEST en vwo. Onze leerlingen krijgen les in twee sfeervolle monumentale gebouwen aan de rand van Hilversum. Wat onze prioriteiten zijn, blijkt uit onze missie: “We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 halen. Nog belangrijker vinden we het dat onze leerlingen zich een 10 voelen!”

Het A. Roland Holst College is een maatschappelijk betrokken school waarin samenwerken, communiceren en creatief denken voorop staan. De grote betrokkenheid van onze docenten maakt dat leerlingen zich kunnen ontplooien en optimaal kunnen presteren. We ontwikkelen eigen onderwijsconcepten, zoals QUEST en vwo+, en bieden nieuwe vakken aan, waaronder Big History en computing. Door steeds te blijven verbeteren, houden we ons onderwijs actueel. Vakinhoudelijk goed onderlegd en voorzien van de 21e-eeuwse vaardigheden gaan onze leerlingen hun vervolgopleiding tegemoet.

Het A. Roland Holst College maakt deel uit van de Gooise Scholen Federatie. Deze scholengroep hecht veel waarde aan professionele ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld een eigen GSF Academie en een tweejaarlijkse onderwijsconferentie. Alle GSF-scholen zijn gecertificeerd als opleidingsschool.

Functieomschrijving

Wij nodigen u alleen uit te solliciteren als u voldoet aan het gevraagde functieprofiel. Andere sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen.

Het ARHC is op zoek naar een docent natuurkunde voor ongeveer 15 lessen natuurkunde voornamelijk binnen de onderbouw Vwo. Het betreft hier een vervanging voor de duur van 5 – 7 weken. Na afloop van deze periode zal er mogelijk een kleine functie van ongeveer 0,2 fte beschikbaar zijn voor de rest van het schooljaar.

Werken op het A. Roland Holst College

Als docent op het A. Roland Holst College ben je nauw betrokken bij de leerlingen en de school. Je werkt in een onderwijskundig team dat meerdere jaren lesgeeft aan dezelfde groep leerlingen. Hierdoor leer je de leerlingen goed kennen. Meestal ben je naast docent ook mentor.

Samen met collega’s werk je continu aan beter onderwijs. In teamverband gaat het om het welzijn van de leerlingen en onderwijsontwikkeling in het algemeen; in sectieverband om de leerinhoud op vakniveau. Daarnaast ben je meestal lid van een of meer specifieke werkgroepen.

Het onderwijsconcept van het ARHC bestaat uit 3 uitgangspunten:

Persoonlijk leren. Leren is een persoonlijk proces, leerlingen hebben uiteenlopende talenten en ondersteuningsbehoeften. Daarom differentiëren we en creëren we bij het ARHC mogelijkheden om maatwerk te leveren, de zelfstandigheid te vergroten en elk talent aan te spreken.

Actieve werkhouding. Leren is een actief proces, waarin leerlingen zich met aandacht en plezier ontwikkelen op weg naar hun diploma. Daarom gebruiken we bij ARHC motiverende, activerende en uitdagende werkvormen om de leerdoelen te bereiken en stimuleren we een actieve werkhouding bij leerlingen.

Leren als een sociaal proces. Leren is een sociaal proces, waarin de persoonsvorming van onze leerlingen vorm krijgt. Daarom richten we ons bij ARHC ook op vruchtbare samenwerking, groeiende verantwoordelijkheid voor de leerling, de ander en de wereld.

Deze uitgangspunten vormen de kern van ons onderwijs en ons perspectief op het best mogelijke onderwijs. Om dit te concretiseren hebben wij ons onderwijs opgebouwd aan de hand van 4 pijlers: Vaklessen, Keuzetijd, Projecten en Coaching/mentoraat.

Wij verwachten van onze docenten dat ze hun onderwijs binnen alle pijlers kunnen vormgeven.

Wat wij vragen

Het A. Roland Holst College verwacht dat je:

  • een actieve en constructieve houding hebt ten opzichte van onze visie en onderwijsconcepten
  • leerlingen de ruimte geeft om zich te ontplooien
  • bijdraagt aan een positief en veilig leerklimaat
  • lessen geeft die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen en de actualiteit
  • de ‘vijf rollen van de docent’ kunt toepassen
  • vertrouwd bent met 21e-eeuwse vaardigheden
  • ICT in de lessen kunt implementeren
  • een goede mentor kunt zijn
  • jezelf blijft professionaliseren
  • bijdraagt aan de ontwikkeling van de schoolcultuur

Wat wij bieden

Salariëring is op basis van kennis en ervaring in schaal LB/ LC van de cao vo.


Delen via WhatsApp

Je solliciteert op A. Roland Holst College - Docent Natuurkunde

Persoonlijke gegevens

OnderwijsCV maken

Sluiten
OnderwijsCV