Avicenna College

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

Het Avicenna College is een brede Islamitische scholengemeenschap voor VMBO, HAVO en VWO en voorziet duidelijk in een behoefte in een multiculturele samenleving in de grootstedelijke context van regio Rijnmond. In 2013 startte de school met 550 leerlingen, dit schooljaar zijn er ruim 900 en in het volgend schooljaar groeit de school volgens de prognoses boven de 1000 leerlingen. De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR). De leerlingen en de optimale ontplooiing van zijn maatschappelijke en intellectuele vaardigheden en verantwoordelijkheidsbesef staan centraal in een Islamitische opvoedingscontext. Er is hard gewerkt aan de vormgeving van een Islamitische identiteit volgens “de middenweg”. De governancestructuur is gevormd op de voor het Nederlandse onderwijs geëigende vorm: met een raad van toezicht en een eenhoofdig bestuur, een jaarlijks te actualiseren meerjarenbeleidsplan, dat het uitgangspunt vormt voor de schoolplannen en -begrotingen. Het bestuur-/directieoverleg ontwikkelt zich tot het strategisch beleidsorgaan van de school. De school voldoet aan alle eisen van de Inspectie en biedt leerlingen onderwijs en brede vormingsmogelijkheden.

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail