CVO Groep

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

De CVO Groep is, zoals dat wordt genoemd, een brede scholengroep. Alle opleidingen in het VO worden door de CVO Groep aangeboden, alsook voortgezet speciaal onderwijs. Ons onderwijsaanbod Dat onderwijsaanbod wordt verzorgd door een zestal scholen in de gemeenten Zeist, Utrechts Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, dat zijn: Beukenrode Onderwijs (Voortgezet Speciaal Onderwijs) Christelijk College Zeist (VMBO basisberoeps en kaderberoeps) Christelijk Lyceum Zeist (VMBO-T, (tweetalig) HAVO en (tweetalig) VWO) Revius Lyceum Doorn (VMBO-T, HAVO en (tweetalig) VWO) Revius Lyceum Wijk bij Duurstede (onderbouw VMBO b/k en onderbouw (tweetalig) VWO, VMBO-T en HAVO) Seyster College (praktijkonderwijs) Eigen cultuur Elk van deze scholen heeft een eigen cultuur gevormd door de traditie van de school. Deze eigenheid zit verweven in de lessen, hoe leerlingen en medewerkers met elkaar omgaan, in de activiteiten voor de leerlingen in en buiten school, maar ook in de wijze van toetsen en examineren. De scholen krijgen binnen de daarvoor gestelde kaders de ruimte om het onderwijs vorm te geven zoals dat het best past bij de school. Er bestaan geen CVOG-lessen of CVOG-toetsen. Wel dienen de scholen aan te sluiten bij de kernwaarden van de CVO Groep. Dat zijn: Leren en ontwikkelen Geborgenheid en respect Uitdagend en inspirerend Streven naar een hoge kwaliteit Leren en ontwikkelen staan centraal Concreet betekent dit dat het leren en ontwikkelen van de leerling centraal staat, dat we dit proberen te realiseren in een inspirerende en uitdagende omgeving waar zowel leerlingen als medewerkers geborgenheid vinden en respectvol met elkaar omgaan. Het leren van de leerling dient gericht te zijn op het opdoen van kennis en aanleren van vaardigheden waarmee de leerling zich in het vervolgonderwijs en daarna verder kan ontwikkelen. Daarbij willen we bereiken dat onze leerlingen zelfbewuste mensen worden die later weloverwogen keuzes kunnen maken in de maatschappij. De CVO Groep is alert op ontwikkelingen in het onderwijs en is voortdurend bezig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en aan te passen aan de (maatschappelijke) ontwikkelingen. Voor de medewerkers wil de CVO Groep een motiverende en stimulerende omgeving zijn om in te werken.

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail