De Wijnberg

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

Missie de Wijnberg De Wijnberg is coöperatief verbonden met de Kennis- en Expertisecentra (KEC) in de regio en biedt volgens die formule passend SO- en VSO-onderwijs voor kinderen van 4 tot 18 jaar met een ernstige psychosociale beperking dan wel complexe zorgvraag. Dat gebeurt door elk kind en elke jongere in een specialistische, (ortho)pedagogisch veilige situatie die vaardigheden te laten verwerven op het gebied van leren en leven, die het optimaal in staat stelt om samen met anderen in onze samenleving te kunnen functioneren. Voor elk kind en elke jongere worden, op basis van individuele talenten en mogelijkheden (ieders unieke ontwikkelingsprofiel), de best mogelijke resultaten en onderwijsopbrengsten nagestreefd, voortvloeiend uit activiteiten die elke kwaliteitstoets kunnen doorstaan. Dat doen we met een team van professionals, in een onderwijsexpertise die haar taak uitvoert als communicatieve, eigentijdse, samenwerkende, op service & dienstverlening gerichte organisatie; op basis van goede relaties met leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijs- en zorgorganisaties in en om school. Als Full Service Centrum (FSC) zetten wij ontwikkelde expertise zowel intern als extern in, ten behoeve van ontwikkelingen Passend Onderwijs, Transitie Jeugdzorg en Arbeidsparticipatie. Wij zijn ketenpartner in het werkveld onderwijs, welzijn en zorg, zodat een dekkend netwerk in de subregio mogelijk wordt, dat zorg draagt voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0 tot 23 jaar.
Visie de Wijnberg Onderwijsexpertise de Wijnberg maakt levendig en zichtbaar deel uit van een maatschappelijk-collegiale omgeving die acteert vanuit professionele service & dienstverlening. Er is sprake van maximale deskundigheid ten aanzien van leren leren en leren samenleven en er is zichtbaar aandacht voor talenten van kinderen, sociale integratie, het creëren van een krachtige leer- en leefomgeving voor klein en groot, goede onderwijsopbrengsten, passend onderwijs en zorg op maat.
We ontwikkelen ons volgens de KEC-formule als een samenwerkende, autonome (V)SO-onderwijsexpertise die samen met onderwijs- en zorgpartners kiezen voor het ontwikkelen van de best passende onderwijs- en zorgarrangementen. We stemmen af, ontwikkelen, verbreden en verdiepen onze expertise met partners uit het werkveld onderwijs, welzijn en zorg. Het maken van inhoudelijke keuzes geschiedt in overleg met collega’s, ouders/verzorgers, leerlingen en de professioneel-collegiale omgeving. Onderwijs en talentontwikkeling gaan binnen onze organisatie hand in hand. We dagen onze leerlingen uit om kennis te maken met verschillende interessegebieden.

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail