Dordtse Schoolvereniging

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

De Vereniging draagt de verantwoordelijkheid voor School Vest en De School Mühring. De ouders van de leerlingen zijn lid van de Vereniging. Het bestuur wordt door de ouders gekozen en legt over het gevoerde beleid jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering. Het onderwijs op de scholen wordt gegeven op algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van gelijkheid van alle gezindten. Wij willen op basis van wederzijds respect open staan voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun culturele- of religieuze achtergrond.
Onze missie is de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd in staat te stellen zich te ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn directe omgeving en de samenleving waarvan het deel uitmaakt. Wij willen een veilige omgeving creëren, waarin onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten en leerlingen werken samen in een sfeer van wederzijds respect.

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail