Edison College

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

Uw kind is meer dan welkom op het Edison College, een sfeervolle en stimulerende openbare school voor voortgezet onderwijs. Wie uw kind ook is met welk talent dan ook: wij hebben er oog voor, stimuleren uw kind persoonlijk en laten het maximaal ontwikkelen. Iedereen wil leren, daar gaan wij vanuit. Dat gaat het beste als je het op je eigen manier kunt doen met veel ruimte en voldoende structuur. Wij letten vooral op wat uw kind goed doet en wat het beter doet dan eerst. Want daarmee komen jonge mensen verder. De richtingen die voor uw kind open liggen? Mavo Plus en het Vakcollege op het niveau van vmbo kader en basis. Het Edison College biedt een rustig en veilig schoolklimaat. Elke leerling wil immers een prettige schooltijd hebben, ook uw kind. Daarom is er een aantal leefregels waar iedereen zich aan houdt. Benieuwd? Klik dan snel door op leefregels.
Op het Edison College hebben leerlingen een fijne schooltijd, behalen zij het diploma dat past bij hun talenten en leren zij zelfstandig te functioneren in de samenleving. Iedereen is welkom. Het Edison College staat als openbare school midden in de maatschappij, is innovatief, transparant en leert door te doen.
Mavo Plus of Vakcollege (vmbo) Op het Edison College is kiezen makkelijk. Je kiest voor Mavo Plus of voor het vmbo Vakcollege (kaderberoepsgerichte leerweg of basisberoepsgerichte leerweg). Waarvoor uw kind ook kiest: hij of zij wordt vanaf dag één opgeleid voor echt vakmanschap. En daar is in onze maatschappij heel veel behoefte aan.
Al direct vanaf de brugklas, of het nu Mavo Plus is of het Vakcollege, gaan deze leerlingen aan de slag in onze echte bakkerij, keuken, garage, winkel, zorglokaal en meer. Die combi maakt het Edison College zo leuk en anders. Op andere scholen moet je daarvoor eerst een paar jaar verder zijn, bij ons niet. Daarom zeggen we: Samen leren doen. Samen omdat je bij ons nooit alleen staat. Leren omdat je écht iets opsteekt. En doen omdat je al vanaf dag één echt aan de slag gaat met vakmanschap.
Gericht op weg naar het mbo! Alle leerwegen op het Edison College bereiden voor op het middelbaar beroepsonderwijs. En dat doet uw kind door te kiezen voor Mavo Plus of het Vakcollege. En bij die keuze helpen wij uiteraard u en uw kind. Nu al benieuwd? Klik snel op Mavo Plus of Vakcollege.
Kwaliteit van ons onderwijs Op het Edison College is continu aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks analyseren wij onze onderwijsresultaten en stellen wij verbeterpunten vast. Periodiek wordt een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder leerlingen, ouders en medewerkers. De school stelt jaarlijks een plan op. Vanuit dit plan maken de kernteams een jaarplan om te kunnen sturen op de onderwijsontwikkelingen en verbeteringen. Drie keer per jaar legt de school aan het bestuur verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsprocessen en de resultaten.
Goed contact met u Alle leerlingen hebben een mentor. De mentor geeft zijn of haar klas les in één of meerdere vakken en zorgt voor de algemene begeleiding van de klas. Ook heeft de mentor de contacten met de ouders/verzorgers, zo komt hij in het eerste jaar een keer bij u thuis om over uw kind te praten. In alle brugklassen verzorgt de mentor de studielessen en de lessen sociale vaardigheden. Kortom, de mentor is contactpersoon voor leerlingen, docenten en ouders/verzorgers.

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail