Het Rijnlands Lyceum

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

De Stichting staat voor kwaliteit van onderwijs Alle medewerkers van de Stichting Het Rijnlands Lyceum spannen zich in om de beste leeromgeving voor onze leerlingen te scheppen. De Stichting draagt hierin een belangrijke verantwoordelijkheid die verder reikt dan besturen of toezicht houden alleen.
De Stichting draagt zorg voor een gezonde financiële huishouding, goede huisvesting voor leerlingen en medewerkers, professionele leergemeenschappen, het werven van enthousiast en kundig personeel en facilitering op het gebied van ICT. Bovendien is de Stichting, als "bevoegd gezag", eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
Ze legt daarover verantwoording af aan het ministerie van Onderwijs en de onderwijsinspectie. In het kader van de verticale verantwoording wordt het jaarverslag besproken met verschillende belanghebbenden zoals de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden op stichtingsniveau en de medezeggenschapsraden en ouderraden op schoolniveau.

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail