Mytylschool Ariane de Ranitz

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

Op een mytylschool krijgen leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap of langdurige ziekte onderwijs en pedagogische begeleiding. Leerlingen worden geleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen vervolgopleiding, werk, aangepast werk of een beschermde omgeving. Zelfredzaamheid en een zinvolle tijdsbesteding worden sterk bevorderd in het onderwijs. Het onderwijs op Mytylschool Ariane de Ranitz wordt gegeven conform de Wet op de Expertisecentra.
Op Mytylschool Ariane de Ranitz krijgt iedere leerling onderwijs dat aansluit bij de individuele behoefte. We bieden de leerling een veilige omgeving, waarin hij/zij gestimuleerd en uitgedaagd wordt om te ontdekken waar hij/zij goed in is en ook zelf op onderzoek kan uitgaan om zich te ontwikkelen. Zo wordt de leerling voorbereid om later zo zelfstandig mogelijk te functioneren en zich verder te ontwikkelen.
In ons onderwijs staat de leerling met zijn leer- en ontwikkelingsvragen centraal. Er wordt planmatig gewerkt aan de cognitieve, creatieve, motorische, praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het onderwijs wordt zo georganiseerd dat iedere leerling aan zijn of haar doelen op die gebieden werkt. Dit wordt in een (rapportage) verslag vastgelegd. In gezamenlijk overleg tussen school, ouders en leerlingen wordt het uitstroomprofiel vastgesteld. Kenmerkend voor het onderwijs op onze school is, dat het de leerlingen motiveert tot leren en stimuleert tot het leveren van prestaties, maar ook de eigen verantwoordelijkheid vergroot, zodat ze met hun mogelijkheden zelfbewust, kritisch en sociaal betrokken aan de samenleving kunnen deelnemen. Hiervoor is een pedagogisch klimaat nodig, waarin enerzijds structuur en begeleiding geboden wordt en anderzijds de eigen inbreng van de leerlingen gestimuleerd wordt.

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail