SG W.J. Bladergroen

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

Ons motto is: Doen wat werkt!
Onze missie: Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. De onderwijsbehoefte van leerlingen staat centraal, dat betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Daarbij gaat het onder meer om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen.Onze school is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (tijdelijk) een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht. Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.
Ons onderwijs Vmbo-onderbouw: speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning, op Basis, Kader en Mavo niveau. De meesten gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietvelt (bovenbouw vmbo) of een andere school van het SWV. Praktijkonderwijs: een vijf- of zesjarige opleiding voor leerlingen met een indicatie praktijkonderwijs tot 18 jaar. Het onderwijs is heel praktisch en heeft veel stages. Het leidt op tot zelfstandige uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt. Na vijf jaar kan een leerling het Praktijkonderwijs afronden met een diploma Praktijkonderwijs. Na het behalen van dit diploma kan er voor de leerlingen,die daar de capaciteiten voor hebben, worden gestart met een Entree opleiding. Dit traject kan 1 of 2 jaar beslaan. Internationale Schakelklas: opleiding voor buitenlandse leerlingen met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Kenmerken van onze school De school is onderverdeeld in twee overzichtelijke kernteams, waardoor iedereen elkaar kent: vmbo onderbouw / Schakelklas en Praktijkonderwijs.
Leerling staat centraal. We gaan uit van zijn of haar mogelijkheden en leervragen. We bieden zoveel mogelijk maatwerk. We stimuleren de leerling om actief en initiatiefrijk te zijn en het maximale uit zichzelf te halen.
Veel leerlingbegeleiding. Dit realiseren we door o.a door intensieve mentorbegeleiding en waar nodig remedial teaching en schoolmaatschappelijk werk. We werken zoveel mogelijk vanuit de mogelijkheden van de leerling. De docenten treden coachend op en zijn, naast kennis overdracht, gericht op het individuele leerproces en niveau van de leerling. Respect en vertrouwen staan centraal. We vormen een veilige gemeenschap waarin leerlingen, ouders en medewerkers in betrokkenheid verbonden zijn. We staan midden in de maatschappij. We participeren in verschillende netwerken, die essentieel zijn voor ons onderwijs en onze toeleiding naar arbeid (praktijkonderwijs). Het loket VO-Waterland/medewerkers van het Samenwerkingsverband Waterland (SWV) zit in ons gebouw. Hierdoor kunnen wij hen snel inschakelen voor advies en ondersteuning.

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail