Stanislas College

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

Het Stanislascollege koestert een lange traditie van goed onderwijs en culturele en godsdienstige vorming, in een beschaafde sfeer, waarin leerlingen en personeel in harmonie samenwerken Zes scholen Het Stanislascollege heeft zes scholen, verdeeld over Delft, Pijnacker en Rijswijk. Onze Delftse scholen zijn geworteld in de katholieke traditie, terwijl de scholen in Pijnacker en Rijswijk een interconfessionele (RK/PC) identiteit hebben. De scholen van het Stanislascollege delen een gemeenschappelijke visie en pedagogische benadering: de Ignatiaanse pedagogiek. Daarnaast geeft elke school zelf invulling aan het (onderwijs)beleid. Het Stanislascollege maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen scholen voor confessioneel en algemeen beschouwend basis- en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Identiteit en de Ignatiaanse pedagogiek Het Stanislascollege is het enige jezuïetencollege in Nederland, maar één van de ruim 2000 in de wereld. Jezuïetenscholen hanteren de Ignatiaanse pedagogiek. In de Ignatiaanse Pedagogiek: is het onderwijs gericht op uitgroei en rijping van 'heel de mens', dus niet alleen op kennisverwerving, maar ook op de ontplooiing van de affectieve, motorische, creatieve, intuïtieve, sociale en religieuze vermogens; wordt aan leerlingen een veilige leeromgeving geboden waarin zij zich geborgen weten en waarin zij zorg en persoonlijke aandacht krijgen; streven we naar ervarend en gepersonaliseerd leren, zodat leerlingen persoonlijk betrokken zijn bij de leerstof en het leerproces, en hierover reflecteren. Klik hier voor meer informatie over de Ignatiaanse pedagogiek op het Stanislascollege. Organisatiestructuur Namens het College van Bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs is de Regiodirecteur bestuurlijk verantwoordelijk voor de scholen in de regio. Elke school van het Stanislascollege staat onder leiding van een managementteam. Het managementteam is samengesteld uit de directeur/rector en de teamleiders/conrectoren. De directeuren van de zes scholen vormen met de Regiodirecteur en de Regiomanager Bedrijfsvoering, het Directorium. In het Directorium (DRT) worden de schooloverstijgende besluiten genomen na afweging van de voorstellen en beleidsinitiatieven. De Regioraad heeft inzake besluiten van de Regiodirecteur en het Directorium, advies-of instemmingsrecht, volgens de regels die zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap op Scholen, en zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut van de Stichting en het medezeggenschapsreglement. Elke school heeft een Medezeggeschapsraad die inzake besluiten van de directeur/rector, advies- of instemmingsrecht heeft volgens de regels die zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschaps op Scholen, en zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut van de Stichting en het medezeggenschapsreglement

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail