Stichting Wijzer aan de Amstel

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen, IKC Het Duet, De Kwikstaart, De Vuurvogel, De Springschans, De Zon en 't Startnest. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur van de school. De eindverantwoordelijkheid van de stichting ligt bij de directeur-bestuurder, die de beschikking heeft over een klein stafbureau, bestaande uit een personeelsfunctionaris P&O en een bestuurssecretaresse. Vanuit onze filosofie dat de middelen zoveel mogelijk terecht moeten komen bij de leerlingen, is het stafbureau zeer beperkt in omvang en gehuisvest in een van de scholen.
Het volledige bestuur van Stichting Wijzer aan de Amstel bestaat uit zeven leden: zes toezichthoudende leden en een directeur-bestuurder in vaste dienst van de stichting. De toezichthoudende leden zijn geworven op basis van de profielschets, die in overleg met de GMR is vastgesteld, en zijn belast met het houden van toezicht op het bestuur. Voor Stichting Wijzer aan de Amstel is de realisatie van de scheiding van intern toezicht en bestuur&beheer geregeld in de code goed bestuur.
Stichting Wijzer aan de Amstel is op 1 januari 2019 opgericht en vloeit voort uit een fusie tussen Stichting ICBO Uithoorn, Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel en Stichting Jenaplan Onderijwijs Uithoorn. Het bevoegd gezag van de stichting is georganiseerd naar het Raad van Beheer model, met een duidelijke scheiding tussen toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht en de directeur bestuurder hebben in de statuten, die op 1 januari 2019 zijn vastgesteld, de onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd. Er is een Bestuursreglement en een Managementstatuut opgesteld waarin de taken en verantwoordelijkheid zijn vastgelegd. Het bevoegd gezag kent daardoor de functiescheiding intern toezicht en bestuur.

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail