VAVO Haaglanden

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

We zijn de grootste opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in regio Haaglanden met onder meer 240 opleidingen, ruim 20.000 mbo-studenten en 5.000 cursisten educatie en volwassenonderwijs. Mondriaan leidt zijn studenten op tot vakmensen: goed voorbereid op een vervolgopleiding en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast draagt Mondriaan bij aan de ontwikkeling van zijn studenten tot verantwoordelijke burgers. Zo vinden onze studenten een waardevolle plek in de maatschappij en dragen ze bij aan de economische en sociale groei van de regio.
Naast opleider zijn we een stabiele en betrokken werkgever voor circa 2.100 collega’s. Elke collega brengt een eigen achtergrond en talent mee. Met elkaar bereiden we jongeren voor op de arbeidsmarkt van morgen. Binnen ROC Mondriaan vind jij jouw plek bij de School voor Dienstverlening Zorg en Welzijn Den Haag.
Het VAVO biedt jongeren die gezakt zijn voor hun examen alsnog gelegenheid om hun mavo-havo of vwo diploma of certificaat te behalen, zodat zij door kunnen stromen naar vervolgonderwijs van hun keuze op Mbo, Hbo of WO niveau. Daarnaast biedt het VAVO de mogelijkheid tot verbreding en uitbreiding op een reeds behaald diploma en de mogelijkheid tot het behalen van een diploma op een hoger niveau. Ook nieuwkomers in Nederland die een diploma willen, zijn een doelgroep van het VAVO.
Hoewel deze school integraal onderdeel is van het ROC Mondriaan, functioneert zij gezien het eigen bijzondere karakter en doelstelling als zelfstandige eenheid binnen de organisatie en heeft zij een eigen gezicht. De school heeft per jaar gemiddeld 500 leerlingen en is gevestigd in Den Haag.
De Coronatijd heeft ook op deze school en docententeam een grote impact. Omdat de instroom in het VAVO ieder jaar nauw samenhangt met het aantal leerlingen dat geen (volledig) VO-diploma haalt, is het bijvoorbeeld niet zeker hoe het leerlingenaantal zich het komend jaar ontwikkelt. Ook de samenwerking tussen teamleden en het werken met studenten is in deze tijd anders en vraagt aandacht.
De school werkt sinds enkele jaren actief aan de verduurzaming van de professionele organisatie en pedagogisch-didactische ontwikkeling van de medewerkers. Hier zijn al positieve resultaten behaald en er kunnen vervolgstappen gemaakt worden wat betreft het moderniseren van het onderwijs. De Corona-tijd leert ons o.a. dat het kunnen bieden van maatwerk-onderwijs, studiebegeleiding én een verdere professionalisering van het digitaal onderwijsaanbod een belangrijke kracht kan zijn voor de (door)ontwikkeling van de school.
Naast het VAVO en educatie voor volwassenen biedt het ROC Mondriaan meer dan 200 middelbare beroepsopleidingen aan in verschillende branches en op verschillende kwalificatieniveaus.
Het VAVO is binnen het ROC onderdeel van de scholengroep Bijzondere Voorzieningen en heeft, net als de andere delen van deze voorzieningen een fundamentele schakel functie naar regulier vervolgonderwijs of een plek op de arbeidsmarkt.

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail