Docent Nederlands

 • 5 dagen geleden geplaatst
 • 1.0 fte/uur
 • Gouda
 • Voortgezet onderwijs
 • Perspectiefscholen
Deel deze vacature:

Omschrijving organisatie

Stichting Perspectief is een samen­werkings­verband van zeven protestants­christelijke v.o.-scholen in en rond het Zuid-Hollandse Groene Hart.

Functieomschrijving

Voor de locatie Kanaalstraat zoeken wij per 1-8-2024 een 2e graads docent Nederlands voor 1,0 fte (solliciteren op een deel van de functie is mogelijk).

Onze School

De Goudse Waarden is een christelijke school. Dit betekent voor ons dat iedereen op onze school erbij hoort, meetelt en zichzelf mag zijn. Wat het onderwijsadvies, identiteit, achtergrond of religie ook is. Wij hebben alle niveaus in huis van praktijkonderwijs tot tweetalig Gymnasium en hebben onze leerlingen hierdoor veel te bieden.

Wij geloven in de kracht van het collectief. De docenten maken het verschil door hun grote deskundigheid, hoge verwachtingen van leerlingen en bevlogenheid. We geven onze leerlingen de ruimte en het vertrouwen om te oefenen en dus ook om fouten te durven maken. Met als doel om hen te laten groeien en ontwikkelen zodat zij een positieve en betekenisvolle invulling kunnen geven aan hun eigen leven en aan het leven van de mensen om hen heen. Van onze leerlingen verwachten we dat ze een actieve bijdrage leveren aan hun leerproces, dat ze nieuwsgierig zijn en willen leren. We werken volgens de principes van Effectief Gedrag in de school omdat wij geloven dat rust, duidelijkheid en regelmaat nodig is om echt tot leren te kunnen komen.

De sectie bestaat uit enthousiaste docenten, die in een goede onderlinge samenwerking de lessen op onze school verzorgen. De sectie kent een warm werkklimaat. Je zult samenwerken met ervaren collega's die met veel plezier voor de klas staan.

Wij bieden

 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO VO
 • Arbeidsmarktoelage
 • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en korting op zorgverzekeringen
 • Telefoonvrije school
 • Goede locatie nabij Centraal Station
 • Eigen parkeerterrein
 • Vers fruit
 • Jaarlijks een personeelsdag/uitje

Onze visie op leren en ontwikkelen

Elke leerling voelt zich veilig in onze school door het pedagogisch- didactisch klimaat, waarin vaste structuren en routines worden gebruikt en aangeleerd om te zorgen voor rust in het werkgeheugen waardoor onze leerlingen goed tot leren kunnen komen. Duidelijke structuren en routines zorgen er ook voor dat wij onze onderwijstijd effectief in kunnen zetten zodat elke leerling in de klas tot leren komt. Wij zien gedrag als een doorlopende leerlijn die we leeftijdsadequaat opbouwen.

Naast academisch leren willen we ook dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfredzame en zelfstandige mensen met een groot aantal karaktereigenschappen, vaardigheden en attitudes die zij hier op school ontwikkelen door een kennisrijk curriculum. Wij hebben aandacht voor het welbevinden van al onze leerlingen tijdens hun periode hier op school en werken aan het vullen van een ‘gereedschapskist’ waarmee zij verder kunnen in hun leven.

Wij leggen de focus in de onderbouw op de algemene ontwikkeling met specifieke aandacht voor de basisvakken zoals: taal en rekenen. Deze basisvaardigheden zijn noodzakelijk om de andere vakken goed te kunnen volgen. De doelstellingen voor deze basisvakken worden per vakgebied aangegeven door middel van methodeonafhankelijke toetsen en methode afhankelijke toetsen. Daarnaast laten we de leerlingen in de onderbouw kennismaken met de beroepsgerichte profielen PIE, BWI, M&T, Z&W, HBR, E&O, D&P en Groen zodat zij aan het einde van het tweede leerjaar een onderbouwde profielkeuze kunnen maken.

Taalgericht onderwijs vormt een belangrijk onderdeel in alle vakken. In elk vak wordt specifiek gewerkt aan de ontwikkeling van woordenschat en lezen. Het oefenen van taal en rekenen moet niet geïsoleerd plaatsvinden, maar betekenisvol ingebed worden in de vakken en leergebieden, waarmee het onderwijs in taal en rekenen de verantwoordelijkheid is van alle leraren.

In de bovenbouw leggen we de focus op de algemene examenvakken en de beroepsgerichte vakken. De doelstellingen voor deze vakken worden per vakgebied aangegeven.

Over CSG De Goudse Waarden

CSG De Goudse Waarden is een open christelijke school, waar iedereen welkom is, erbij hoort en zichzelf mag zijn. We willen elkaar ontmoeten op DGW. En als je anderen leert kennen, dan leer je ook jezelf beter kennen: je talenten, interesses en alles wat voor jou belangrijk is in je leven. Jij leert bij ons wat je voor anderen kan betekenen, wat je voor de wereld kunt betekenen en hoe je kunt werken aan een duurzame aarde. Een veilige en gezellige sfeer staat bij ons centraal; met humor en plezier.

De Goudse Waarden: jouw school, jouw toekomst, jouw wereld.

Solliciteren bij Perspectiefscholen

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
 • 65.000 docenten gingen je voor
 • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail