Directeur

Amsterdam (0,1-1,0 fte/uur)

Direct solliciteren op deze vacature?
Logo Samen Tussen Amstel en IJ

Vacature informatie

Startdatum: Per direct

Reageren tot: 15-06-2023

Aantal fte/uur: 0,1-1,0

Type onderwijs: Primair onderwijs

Omschrijving organisatie

Wij geloven dat ieder mens het recht én het vermogen heeft om talenten tot bloei te laten komen. Dit draagt bij aan dagelijks geluk.

Staij is veel meer dan een optelsom van openbare basisscholen in Amsterdam Oost. Wij maken talentontwikkeling bereikbaar voor iedereen. We hebben de organisatiekracht om waar te maken waar we voor staan. Elke leerling en elke collega kan zich ontplooien op een manier die past.

Functieomschrijving

Wij nodigen u alleen uit te solliciteren als u voldoet aan het gevraagde functieprofiel. Andere sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen.

Profielschets Directeur Flevoparkschool | 1,0 FTE | per 1 september 2023 Altijd uitzicht op een vaste aanstelling |

Algemeen

Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) is een bestuur voor openbaar basisonderwijs in Amsterdam Oost en telt 18 scholen waaronder een school voor nieuwkomers en een school voor speciaal basisonderwijs. Voor bijna 5500 leerlingen wordt dagelijks gewerkt aan het samen leren, samen ontdekken, samen spelen, samen werken ofwel samen groeien. Staij is werkgever van bijna 650 medewerkers in de scholen die de kinderen het juiste onderwijs bieden. Voor meer informatie over STAIJ zie www.staij.nl De School

De Flevoparkschool is een middelgrote buurtschool en heeft ruim 267 leerlingen.

De school heeft een bewuste en sterke buurtfunctie en een multiculturele leerling- en ouderpopulatie. Op de website van de school is meer informatie te vinden over de visie op het onderwijs en welke kernwaarden de school hanteert.

Het interne IB-netwerk heeft na personele wisselingen een vaste basis gevonden en wil samen met de directeur en MT de kwaliteit van de zorg voor kinderen borgen in doorgaande lijnen binnen het team. Daarnaast draait de school mee in de pilot BEN (Bouwen aan Expertise Netwerken) zodat specialistische jeugdhulp snel en flexibel georganiseerd kan worden binnen de school.

Profielschets

Gezocht wordt naar een nieuwe directeur die meehelpt om de school aantrekkelijk te laten blijven voor leerlingen en ouders en daarnaast zorgt voor een plek waar medewerkers hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Kandidaten voor deze functie herkennen zich in onderstaand profiel.

ONDERWIJSKUNDIGE VISIE – VERBINDENDE LEIDERSCHAPSSTIJL

Onderwijskundige Visie – De directeur

 • heeft een heldere visie, is betrokken bij en heeft affiniteit met het openbaar onderwijs en in het bijzonder met multiculturele teams en leerlingpopulatie.
 • heeft onderwijservaring en weet wat er leeft in het openbaar basisonderwijs.
 • heeft een duidelijke en inspirerende visie op kwaliteit van onderwijs en kan een
 • impuls geven aan het ontwikkelen, vormgeven, aansturen en borgen hiervan.
 • heeft een duidelijke visie op kwaliteit van zorg binnen de school en kan dit in
 • samenspraak met het interne IB-netwerk concretiseren. Het IB-netwerk heeft een sleutelrol in kwaliteit van onderwijs en individuele begeleiding van leerlingen en in contacten met de ouders.
 • heeft de vaardigheid om teamleden te stimuleren in hun professionaliteit.
 • is voor teamleden en ouders zichtbaar en aanspreekbaar op kwaliteit van het
 • onderwijs in de school.

Ondernemend en innovatief – De directeur

 • profileert de buurtfunctie van de school en weet de school op een enthousiaste manier zichtbaar te maken.
 • heeft belangstelling voor, kennis van en ervaring met multiculturele wijken en weet dit creatief in de school te integreren.
 • anticipeert op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen; Amsterdam kent regelmatig subsidies toe aan scholen met een multiculturele populatie. Hiervoor moet dan tijdig een aanvraag ingediend worden, ondersteund door een gedegen plan van aanpak en achteraf zal er verantwoording afgelegd moeten worden. Ervaring met aanvraag van subsidies is dan ook een pré.
 • weet zich te bewegen in het krachtenveld binnen Amsterdam en participeert daar structureel in.
 • heeft oog voor trends die de onderwijskwaliteit kunnen versterken en kan dit praktisch vertalen naar de werkorganisatie.
 • weet de ouders en (partners in) de omgeving aan de school en het leren in school te verbinden.
 • versterkt de identiteit van de school en weet dit profiel sterk uit te stralen naar de wijk.
 • Verbindende leider – De directeur
 • beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift en is in staat om constructieve sociale interacties te stimuleren en zelf te onderhouden.
 • is in staat een goede relatie op te bouwen met de organisaties die het schoolbeleid ondersteunen.
 • Is overtuigd van het belang van ouderbetrokkenheid en weet betrokkenheid van ouders bij de school constructief te stimuleren.
 • heeft een intrinsieke motivatie om betrokkenheid en samenwerking te stimuleren en creëert synergie tussen teamleden.
 • kan vanuit empathie leiding en sturing geven.
 • beweegt zich zichtbaar en soepel tussen de diverse geledingen en weet hen aan
 • elkaar te verbinden.
 • is een teamspeler binnen STAIJ en het team van directeuren.

Organisatie, planning en beheer – De Directeur

 • kan onderwijs- en organisatiedoelen vertalen in een planmatige en realistische aanpak.
 • heeft beheersmatig en financieel inzicht.
 • heeft oog voor de inrichting en het onderhoud van de huidige schoollocatie.
 • onderzoekt mogelijkheden om schoolactiviteiten op een creatieve manier te
 • subsidiëren.
 • levert een actieve bijdrage aan het bovenschoolse stichtingbeleid.

Staij biedt:

 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie om een vast dienstverband aan te bieden bij een positieve beoordeling. De CAO Primair onderwijs is van toepassing;
 • Inschaling directieschaal D12 op basis van ervaring en kennis. Directeuren bij Staij melden zich aan in het landelijk schoolleidersregister; kandidaten die nog niet gecertificeerd zijn voor schoolleider dienen een relevante opleiding te volgen of tijdens hun aanstelling af te ronden;
 • Directeuren bij Staij komen dit jaar in aanmerking voor een aanvullende toelage zoals overeengekomen in het Noodplan lerarentekort;
 • Het betreft in principe een fulltime dienstverband maar een vierdaagse werkweek is bespreekbaar;
 • Nieuwe directeuren worden binnen Staij begeleid. Staij heeft een stafbureau om directeuren nader te faciliteren, te ondersteunen en te begeleiden.

Delen via WhatsApp

Je solliciteert op Samen Tussen Amstel en IJ - Directeur

Persoonlijke gegevens

OnderwijsCV maken

CV maken

Stel een vraag
Stel een vraag
Terug

  Terug

  Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie over vacatures of sollicitatieprocedures. Voor alle vragen omtrent deze twee onderwerpen verzoeken wij u vriendelijk de desbetreffende organisatie te berichten.

  Wij nemen vragen over bovenstaande onderwerpen niet in behandeling en zullen hierop geen reactie geven.

  Bekijk veelgestelde vragen