Rehoboth

Deel deze organisatie:

Over de organisatie

Visie en missie We beschouwen het als de kernopdracht van de school de haar toevertrouwde kinderen tot Gods eer, te vormen en hulp te verlenen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. We hopen hiermee te bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord. Hierbij is een nauwe samenwerking met de ouders nodig.
Kinderen kunnen alleen ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving. We vinden daarom relatie, rust, structuur en voorspelbaarheid heel belangrijk. De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht. Leven gaat voor leren. Samen werken en samen spelen krijgt structureel aandacht op het rooster. Ieder kind is door God geschapen met zijn eigen gaven en talenten. Maar ook met zijn eigen behoefte aan onderwijs, zorg en begeleiding. We geven waar mogelijk groepsgewijs onderwijs en waar nodig individueel. Kennis en vaardigheden vinden we belangrijk. Daarom benutten we de leertijd effectief en geven groepsdoorbrekend in niveaugroepen instructie en begeleiding. Om de kinderen te motiveren voor hun eigen leerproces maken we resultaten en doelen inzichtelijk en vieren we successen.

Vacatures van deze organisatie

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Ontvang vacatures die aansluiten op jouw profiel
  • 65.000 docenten gingen je voor
  • Wees als eerste bij nieuwe vacatures
Ontvang vacatures in je mail