Lid Raad van Toezicht

Schiedam (0.1-1.0 fte/uur)

Direct solliciteren op deze vacature?
Logo SG Spieringshoek

Vacature informatie

Startdatum: Per direct

Reageren tot: 17-03-2024

Aantal fte/uur: 0.1-1.0

Type onderwijs: Voortgezet onderwijs

Omschrijving organisatie

Spieringshoek is een (katholieke) scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. De school heeft als leidraad ‘Een school waar je gezien wordt!’ Spieringshoek wil een school zijn met optimale zorg en aandacht voor elkaar. Dat willen we bereiken door:
* kwalitatief goed onderwijs te geven;
* de leerlingen het gevoel te geven dat zij gezien en gekend worden;
* ervoor te zorgen dat de leerling het maximale uit zichzelf kan halen;
* ervoor te zorgen dat de leerling zich kan ontwikkelen tot een waardevol lid van de maatschappij.

Leerlingen kunnen op Spieringshoek de gymnasium-, technasium-, sport-, theater- of internationale klas volgen. Daarnaast verzorgt Spieringhoek een uitgebreid scala aan buitenlesactiviteiten.

De school heeft ruim 1600 leerlingen. Het onderwijs vindt plaats op één locatie die gelegen is op de grens van Schiedam en Vlaardingen. De school is per openbaar vervoer zeer goed bereikbaar.

Functieomschrijving

Wij nodigen u alleen uit te solliciteren als u voldoet aan het gevraagde functieprofiel. Andere sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen.

De raad van toezicht van Scholengemeenschap Spieringshoek te Schiedam is op zoek naar EEN LID RAAD VAN TOEZICHT

Algemene informatie

Scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam telt circa 1.000 leerlingen en 110 medewerkers. Spieringshoek is een school voor havo, atheneum en gymnasium waar leerlingen zich ontwikkelen tot plezierige, zelfstandige en evenwichtige mensen. De meeste leerlingen komen uit Schiedam (54%) en Vlaardingen (35%). Alles op Spieringshoek draait om goed onderwijs; leerlingen mogen erop rekenen dat medewerkers en docenten er alles aan doen om hen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij en het maximale uit zichzelf te halen. Spieringshoek biedt daarom nét een beetje meer, door haar technasium, sportklas, Cambridge Engels en Spaans en theater in de brugklas. De kernwaarden van Spieringshoek zijn gemeenschapszin, autonomie en persoonlijke ontwikkeling. Spieringshoek is een zogenaamde éénpitter en werkt samen met 12 andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en Haaglanden (‘Semper Movens’) o.a. op het gebied van kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. De directie bestaat uit een rector-bestuurder, een conrector bedrijfsvoering en een conrector onderwijs en kwaliteitszorg.

In het geldende schoolplan van Spieringshoek is de ambitie geformuleerd om het onderwijs in plaats van leerstofgericht meer leerlinggericht in te richten. Onderwijskundig is bijvoorbeeld ingezet op een verbeterd toetsbeleid, het motiveren van leerlingen, en een rooster met meer keuzemogelijkheden. In termen van personeelsbeleid wordt aandacht besteed aan onderwijskundig leiderschap en het faciliteren van een opleidings- en trainingsaanbod gericht op de ontwikkeling van leerlinggericht onderwijs en aansluitend bij de ontwikkeling van de medewerkers.

Wat wij vragen

Profielschets lid raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat op dit moment uit vier leden die integraal toezicht houden op het beleid van het schoolbestuur. De RvT keurt besluiten en documenten goed, waaronder het schoolplan, de begroting en het jaarverslag. Daarnaast adviseert de RvT het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd over thema’s als positionering, personeelsbeleid en investeringen in onderwijskwaliteit. De RvT heeft ook contact met de MR van Spieringshoek. De RvT is tevens de werkgever van de rector-bestuurder.

Er is ruimte voor een extra lid binnen de RvT en dit zorgt voor continuïteit op langere termijn door een getrapt rooster van aftreden en/of herbenoeming. De RvT benoemt uit haar midden een voorzitter.

Leden van de RvT van Spieringshoek:

 • moeten op grond van hun maatschappelijke positie en ervaring in staat zijn de complexe dynamiek van het onderwijs te analyseren, doorgronden en beoordelen vanuit een helikopterview;
 • brengen een relevant netwerk met zich mee;
 • voelen zich senang bij scherpe dialoog die op collegiale toon gevoerd wordt;
 • hebben een academisch denk- en werkniveau;
 • hebben kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • zijn bereid het eigen functioneren en het functioneren van de RvT als geheel door te ontwikkelen;
 • hebben affiniteit met de onderwijskundige missie en visie van Spieringshoek;
 • snappen de dynamiek die het zijn van een éénpitter is met zich meebrengt;
 • wonen in het werkgebied van de school en hebben eigen werkzaamheden die niet tot belangenverstrengeling leiden bij het toezicht houden.

We nodigen kandidaten van alle achtergronden uit te solliciteren. Gezien de huidige samenstelling van de RvT is het hebben van een stevig politiek-bestuurlijk netwerk in Schiedam een pré.

Wat wij bieden

Bezoldiging

De functie kent een bescheiden bezoldiging. De benoeming is voor een termijn van 4 jaar. Volgens de statuten zit een lid maximaal 2 termijnen.


Delen via WhatsApp

Je solliciteert op SG Spieringshoek - Lid Raad van Toezicht

Persoonlijke gegevens

OnderwijsCV maken

CV maken

Stel een vraag
Stel een vraag
Terug

  Terug

  Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie over vacatures of sollicitatieprocedures. Voor alle vragen omtrent deze twee onderwerpen verzoeken wij u vriendelijk de desbetreffende organisatie te berichten.

  Wij nemen vragen over bovenstaande onderwerpen niet in behandeling en zullen hierop geen reactie geven.

  Bekijk veelgestelde vragen